marți, 19 aprilie 2011

Traduceri legalizate

Abia plecă inspectorul şi cineva sună la uşă. Anthony deschise. Era un băieţel cu un pachet în mînâ.
— Un comision pentru dumneavoastră, domnule.
Anthony îl luă surprins. Nu aştepta nici un fel de pachet. Intră în salon şi-i tăie sfoara.
Un set de pahare de lichior l
Pe fundul unui pahar zări' un trandafiraş artificial. Mintea îi zbură înapoi în strada Kirk. în camera de la etaj.
Traduceriautorizate.biz va ofera si servicii de traduceri legalizate pentru traduceri de acte : diplome, acte auto, foi matricole, certificate, caziere, contracte, sentinte etc.
De asemenea va oferim servicii de interpretariat consecutiv sau simultan pentru intalniri de afaceri, reprezentarea cetatenilor straini in fata autoritatilor, conferinte, interviuri, delegatii si diverse alte evenimente.
„îmi placi... da, îmi placi. Să ţii minte asta orice s-ar întîmpla, da ?"
Erau vorbele ei. Orice s-ar întîmpla... A vrut să spună că...
Anthony îşi reveni din visare.
„Aşa nu mai merge !", se admonestă de unul singur.
Ochii îi căzură pe maşina de scris şi se aşeză cu o figurâ decisă.
AMISTERUL CELUI DE-AL DOILEA   CAS-TRAVETE.
Din nou, faţa lui căpătă o traduceri autorizate expresie visă-toare. Şalul Celor o Mie de Flori. Ce se gă-sise oare pe podea, lîngă cadavru ? Lucrul acela groaznic, care explica întreg misterul...
Nimic, desigur, din moment ce totul nu fu-şese decît   o născocire   menită   să-i   distragă

atenţia şi povestitorul folosise trucul celor „O mie şi una de nopti" care se opresc în punctul cel mai interesant al povestirii. Dar n-ar putea fi acoîo şi un lucru groaznic, care să explice întrogul mister ? N-ar putea ? Dacă cineva şi-ar pune mintea la contribuţie ?...
Anthony smulsc foaia din maşina traduceri legalizate de scris şi puse alta. Bătu îa maşină titlul :
O clipă sau două îl privi în iinişte.

Apoi începu să bată vertiginos...